Kontakt

Biuro Projektów Fundacji
im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Słowackiego 24/56 piętro VI,
35-060 Rzeszów
Tel. 17 55 55 016

Tel.Kom. 510 964 909

Fax. 17 55 55 017
e-mail: b.sypien-jamroz@fundacjatarnowskiego.pl,

a.walczyk@fundacjatarnowskiego.pl

 

Przedłużenie terminu IV tury

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informuje o przedłużeniu terminu czwartej tury rekrutacji do projektu „Łamiemy bariery”.

Zgłoszenia do IV tury rekrutacji przyjmowane będą do 22.08.2014  w godzinach od 9:00 do 15:00 w biurze projektu w Rzeszowie (ul. Słowackiego 24/56). 

Spotkanie informacyjne projektu

Informujemy, iż w dniu 07.08.2014 o godzinie 13.00 w Centrum Integracji Społecznej Dębica ul. Brzegowa 42 odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne na temat warunków uczestnictwa w projekcie „Łamiemy Bariery", zakresu oferowanego wsparcia oraz procesu rekrutacji, w tym wypełniania dokumentów rekrutacyjnych do projektu. Będzie można również złożyć dokumenty rekrutacyjne.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie przybycia pod nr tel. 17 55 55 016, 510 964 917

Czwarta tura rekrutacji

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza termin czwartej tury rekrutacji do projektu „Łamiemy Bariery”

Zgłoszenia do IV tury rekrutacji przyjmowane będą w terminie od 04.08.2014 od 14.08.2014 w biurze projektu w Rzeszowie (ul. Słowackiego 24/56) w godzinach od 9:00 do 15:00.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne Dębica

 

Informujemy, iż w dniu 29.07.2014 o godzinie 13.00 w Centrum Integracji Społecznej Dębica ul. Brzegowa 42 odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne na temat warunków uczestnictwa w projekcie „Łamiemy Bariery", zakresu oferowanego wsparcia oraz procesu rekrutacji, w tym wypełniania dokumentów rekrutacyjnych do projektu.

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie przybycia pod nr tel. 17 55 55 016, 510 964 917

 

Przedłużenie terminu trzeciej tury

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informuje o przedłużeniu terminu trzeciej tury rekrutacji do projektu „Łamiemy bariery”

Zgłoszenia do III tury rekrutacji przyjmowane będą do 27.06.2014  w godzinach od 9:00 do 15:00 w biurze projektu w Rzeszowie (ul. Słowackiego 24/56)

Spotkanie Informacyjne

Informujemy, iż w dniu 09.06.2014 o godzinie 11.00 w Wyższej Szkole Zarządzania w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 1, sala nr 1 (parter) odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne na temat warunków uczestnictwa w projekcie „Łamiemy Bariery", zakresu oferowanego wsparcia oraz procesu rekrutacji, w tym wypełniania dokumentów rekrutacyjnych do projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie przybycia pod nr tel. 17 55 55 016, 510 964 917

Zwrot kosztów za badania lekarskie

Informujemy o możliwości ubiegania się o zwrot kosztów poniesionych w związku z badaniami lekarskimi Uczestników Projektu Łamiemy Bariery.W tym celu należy złożyć w biurze Fundacji w Rzeszowie:

a) fakturę wystawioną przez Firmę/Instytucję na Fundację na kwotę równą kosztowi badań (refaktura)

dane do faktury:

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
Ul. Wielkie Schody 3
33-100 Tarnów
NIP 8732676391
W opisie należy podać: badania lekarskie Pana/Pani…………

b) kserokopię faktury za badania lekarskie

c) jeżeli płatność za badania nastąpiła przelewem to dodatkowo wyciąg bankowy potwierdzający dokonanie przelewu

OGŁOSZENIE TERMINU III TURY REKRUTACJI

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza termin trzeciej tury rekrutacji do projektu „Łamiemy bariery”

Zgłoszenia do III tury rekrutacji przyjmowane będą 10-11.06.2014  w godzinach od 9:00 do 15:00 w biurze projektu w Rzeszowie (ul. Słowackiego 24/56)
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY, JAK I MĘŻCZYZN SPEŁNIACJĄCYCH PONIZSZE WARUNKI:
- posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności),
- mieszkające na terenie województwa podkarpackiego
- w wieku od 15 do 64 lat

Czytaj więcej...

lame