Problemy techniczne

Drodzy Państwo z przyczyn od nas niezależnych biuro projektu „ŁAMIEMY BARIERY” w dniu 05.06.2020r. będzie nieczynne. W razie problemów prosimy o kontakt mailowy j.wec@spoldzielniaserwi.pl

Za utrudnienia przepraszamy.

Lista Rankingowa IX

LISTA RANKINGOWA VIII TURA

REKRUTACJA

Spółdzielnia Socjalna Serwis

zaprasza do udziału w projekcie:  „ŁAMIEMY BARIERY”

Rekrutacja do projektu będzie trwać w dniu 09.03.2020 r. *

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w godzinach 9.00-15.00

w Biurze Projektu: ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów

ZAPRASZAMY OSOBY :

  • bierne zawodowo, które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą** (nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy),
  • osoby z niepełnosprawnością, zamieszkałe na terenie województwa Małopolskiego lub z obszarów wiejskich, słabo zaludnionych
  • w wieku do 29 lat.

Rekrutacja do projektu „ŁAMIEMY BARIERY” prowadzona jest w okresie od 1 października 2019r. do 31 marca 2021r .

*O kolejnych terminach rekrutacji będziemy na bieżąco informowali na stronie internetowej.

** Nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu (pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) finansowanych ze środków publicznych.

LISTA RANKINGOWA VII TURA