Kontakt

Biuro Projektów Fundacji
im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Słowackiego 24/56 piętro VI,
35-060 Rzeszów
Tel. 17 55 55 016

Tel.Kom. 510 964 909

Fax. 17 55 55 017
e-mail: b.sypien-jamroz@fundacjatarnowskiego.pl,

a.walczyk@fundacjatarnowskiego.pl

 

Spotkanie informacyjne Dębica

 

Informujemy, iż w dniu 29.07.2014 o godzinie 13.00 w Centrum Integracji Społecznej Dębica ul. Brzegowa 42 odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne na temat warunków uczestnictwa w projekcie „Łamiemy Bariery", zakresu oferowanego wsparcia oraz procesu rekrutacji, w tym wypełniania dokumentów rekrutacyjnych do projektu.

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie przybycia pod nr tel. 17 55 55 016, 510 964 917

 

Przedłużenie terminu trzeciej tury

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informuje o przedłużeniu terminu trzeciej tury rekrutacji do projektu „Łamiemy bariery”

Zgłoszenia do III tury rekrutacji przyjmowane będą do 27.06.2014  w godzinach od 9:00 do 15:00 w biurze projektu w Rzeszowie (ul. Słowackiego 24/56)

Spotkanie Informacyjne

Informujemy, iż w dniu 09.06.2014 o godzinie 11.00 w Wyższej Szkole Zarządzania w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 1, sala nr 1 (parter) odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne na temat warunków uczestnictwa w projekcie „Łamiemy Bariery", zakresu oferowanego wsparcia oraz procesu rekrutacji, w tym wypełniania dokumentów rekrutacyjnych do projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie przybycia pod nr tel. 17 55 55 016, 510 964 917

Zwrot kosztów za badania lekarskie

Informujemy o możliwości ubiegania się o zwrot kosztów poniesionych w związku z badaniami lekarskimi Uczestników Projektu Łamiemy Bariery.W tym celu należy złożyć w biurze Fundacji w Rzeszowie:

a) fakturę wystawioną przez Firmę/Instytucję na Fundację na kwotę równą kosztowi badań (refaktura)

dane do faktury:

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
Ul. Wielkie Schody 3
33-100 Tarnów
NIP 8732676391
W opisie należy podać: badania lekarskie Pana/Pani…………

b) kserokopię faktury za badania lekarskie

c) jeżeli płatność za badania nastąpiła przelewem to dodatkowo wyciąg bankowy potwierdzający dokonanie przelewu

OGŁOSZENIE TERMINU III TURY REKRUTACJI

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza termin trzeciej tury rekrutacji do projektu „Łamiemy bariery”

Zgłoszenia do III tury rekrutacji przyjmowane będą 10-11.06.2014  w godzinach od 9:00 do 15:00 w biurze projektu w Rzeszowie (ul. Słowackiego 24/56)
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY, JAK I MĘŻCZYZN SPEŁNIACJĄCYCH PONIZSZE WARUNKI:
- posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności),
- mieszkające na terenie województwa podkarpackiego
- w wieku od 15 do 64 lat

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne

Informujemy, iż w dniu 21.05.2014 o godzinie 13.00 w Wyższej Szkole Zarządzania w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 1, sala nr 1 (parter) odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne na temat warunków uczestnictwa w projekcie „Łamiemy bariery", zakresu oferowanego wsparcia oraz procesu rekrutacji, w tym wypełniania dokumentów rekrutacyjnych do projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie przybycia pod nr tel. 17 55 55 016, 510 964 909

Inforamcja

Informujemy, że w dniu 2 maja 2014 roku Biuro projektu „Łamiemy bariery” będzie nieczynne. 

lame